כתב ויתור על תוצאות

אמנם אנו עושים כל מאמץ להבטיח שאנו מייצגים במדויק את כל המוצרים והשירותים שנסקרו באתר זה ואת פוטנציאל ההכנסה שלהם, אך יש לציין כי רווחים והכנסות שנעשו על ידי טל קורן והלקוחות שלו הם מה שאנחנו חושבים שאתה יכול להרוויח. אין ערובה שתשיג את רמות ההכנסה הללו ואתה מקבל את הסיכון שהרווחים וההכנסות ההכנסה שונים מאדם לאדם ומעסק לעסק.

כמו בכל עסק, התוצאות שלך עשויות להשתנות, ויתבססו על היכולת האישית שלך, הניסיון העסקי, המומחיות ורמת הרצון שלך. אין ערבויות לגבי רמת ההצלחה שאתה עשוי לחוות. העדויות והדוגמאות בהן נעשה שימוש הן תוצאות יוצאות דופן, שאינן חלות על ההעסק הממוצע, ואינן נועדו לייצג או להבטיח שמישהו ישיג תוצאות זהות או דומות. הצלחתו של כל אדם תלויה ברקע שלו, במסירות, ברצון ובמוטיבציה שלו.

איננו יכולים להבטיח את התוצאות העתידיות שלך ו/או הצלחתך. ישנם כמה סיכונים לא ידועים בעסקים ובאינטרנט שאיננו יכולים לצפות מראש אשר עלולים להפחית את התוצאות שאתה חווה. אנחנו לא אחראים למעשיך.

השימוש במידע, במוצרים ובשירותים שלנו צריך להתבסס על בדיקת מקדימה של העסק שלך ואתה מסכים כי טל קורן או מי מטעמו אינם אחראים לכל הצלחה או כישלון של העסק שלך הקשורים במישרין או בעקיפין הרכישה והשימוש במידע, במוצרים ובשירותים שלנו שנסקרו או מפורסמים באתר זה.

לאן לשלוח את המדריך?